Bít tròn & Bít Đuôi Cá & Bít Phun

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  BT 21

  Cái

  450 đ

  100 cái/bao

 • 2

  BT 27

  Cái

  650 đ

  100 cái/bao

 • 3

  BT 34

  Cái

  950 đ

  50 cái/bao

 • 4

  BT 42

  Cái

  1.150 đ

  50 cái/bao

 • 5

  BT 49

  Cái

  1.600 đ

  20 cái/bao

 • 6

  BT 60

  Cái

  2.050 đ

  20 cái/bao

 • 7

  BT 76

  Cái

  3.800 đ

  20 cái/bao

 • 8

  BT 90

  Cái

  4.600 đ

  20 cái/bao

 • 9

  BT 110

  Cái

  8.500 đ

  10 cái/bao

 • 10

  BT 114

  Cái

  9.000 đ

  10 cái/bao

 • 11

  BT 130

  Cái

  15.500 đ

  5 cái/bao

 • 12

  BT 140

  Cái

  17.000 đ

  5 cái/bao

 • 13

  BT 160

  Cái

  19.000 đ

  5 cái/bao

 • 14

  BT 168

  Cái

  19.000 đ

  5 cái/bao

 • 15

  BT 200

  Cái

  63.000 đ

  2 cái/bao

 • 16

  BT 220

  Cái

  65.000 đ

  2 cái/bao

 • 17

  BĐC 21

  Cái

  500 đ

  100 cái/bao

 • 18

  BĐC 27

  Cái

  750 đ

  100 cái/bao

 • 19

  BĐC 34

  Cái

  1.050 đ

  50 cái/bao

 • 20

  BĐC 42

  Cái

  1.200 đ

  50 cái/bao

 • 21

  BĐC 49

  Cái

  1.700 đ

  20 cái/bao

 • 22

  BĐC 60

  Cái

  2.300 đ

  20 cái/bao

 • 23

  BĐC 90

  Cái

  4.900 đ

  20 cái/bao

 • 24

  BĐC 114

  Cái

  9.700 đ

  10 cái/bao

 • 25

  BĐC 140

  Cái

  17.000 đ

  5 cái/bao

 • 26

  BĐC 160

  Cái

  20.500 đ

  5 cái/bao

 • 27

  BĐC 168

  Cái

  20.500 đ

  5 cái/bao

 • 28

  BĐC 200

  Cái

  75.000 đ

  2 cái/bao

 • 29

  BĐC 220

  Cái

  78.000 đ

  2 cái/bao

 • 30

  Bít Phun 21

  Cái

  1.150 đ

  50 cái/bao

 • 31

  Bít Phun 27

  Cái

  1.300 đ

  50 cái/bao

Tags:

GIá phụ kiện PVC <Bít tròn & Bít Đuôi Cá & Bít Phun>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập