Chữ Thập

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  + 21

  Cái

  7.000 đ

  10 cái/bao

 • 2

  + 27

  Cái

  9.000 đ

  10 cái/bao

 • 3

  + 34

  Cái

  11.000 đ

  10 cái/bao

 • 4

  + 42

  Cái

  14.500 đ

  5 cái/bao

 • 5

  + 49

  Cái

  18.000 đ

  5 cái/bao

 • 6

  + 60

  Cái

  20.000 đ

  2 cái/bao

 • 7

  + 34/21

  Cái

  6.500 đ

  10 cái/bao

 • 8

  + 34/27

  Cái

  6.500 đ

  10 cái/bao

 • 9

  + 42/21

  Cái

  10.000 đ

  10 cái/bao

 • 10

  + 42/27

  Cái

  10.000 đ

  10 cái/bao

 • 11

  + 42/34

  Cái

  10.000 đ

  10 cái/bao

 • 12

  + 49/21

  Cái

  13.000 đ

  10 cái/bao

 • 13

  + 49/27

  Cái

  13.000 đ

  10 cái/bao

 • 14

  + 49/34

  Cái

  13.000 đ

  10 cái/bao

 • 15

  + 60/21

  Cái

  16.000 đ

  5 cái/bao

 • 16

  + 60/27

  Cái

  16.000 đ

  5 cái/bao

 • 17

  + 60/34

  Cái

  16.000 đ

  5 cái/bao

 • 18

  + 60/42

  Cái

  16.000 đ

  5 cái/bao

 • 19

  + 90/34

  Cái

  21.000 đ

  2 cái/bao

 • 20

  + 90/42

  Cái

  21.000 đ

  2 cái/bao

 • 21

  + 90/49

  Cái

  21.000 đ

  2 cái/bao

 • 22

  + 90/60

  Cái

  21.000 đ

  2 cái/bao

 • 23

  + cong 90

  Cái

  43.000 đ

  1 cái/bao

Tags:

GIá phụ kiên PVC <Chữ Thập>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập

Sản phẩm đã xem