Co & Co Giảm

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  Co 16

  Cái

  750 đ

  10 cái/bao

 • 2

  Co 21

  Cái

  1.200 đ

  10 cái/bao

 • 3

  Co 27

  Cái

  1.400 đ

  10 cái/bao

 • 4

  Co 34

  Cái

  2.300 đ

  10 cái/bao

 • 5

  Co 42

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

 • 6

  Co 49

  Cái

  4.800 đ

  10 cái/bao

 • 7

  Co 60

  Cái

  5.000 đ

  10 cái/bao

 • 8

  Co 76

  Cái

  8.600 đ

  5 cái/bao

 • 9

  Co 90

  Cái

  11.000 đ

  5 cái/bao

 • 10

  Co 110

  Cái

  19.000 đ

  2 cái/bao

 • 11

  Co 114

  Cái

  20.000 đ

  2 cái/bao

 • 12

  Co 130

  Cái

  35.000 đ

  2 cái/bao

 • 13

  Co 140

  Cái

  35.000 đ

  2 cái/bao

 • 14

  Co 160

  Cái

  64.000 đ

  1 cái/bao

 • 15

  Co 168

  Cái

  64.000 đ

  1 cái/bao

 • 16

  Co 200

  Cái

  185.000 đ

  1 cái/bao

 • 17

  Co 220

  Cái

  190.000 đ

  1 cái/bao

 • 18

  CO 27/21

  Cái

  2.100 đ

  10 cái/bao

 • 19

  CO 34/27

  Cái

  2.900 đ

  10 cái/bao

 • 20

  CO 34/21

  Cái

  2.900 đ

  10 cái/bao

 • 21

  CO 42/27

  Cái

  3.600 đ

  10 cái/bao

 • 22

  CO 42/34

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

 • 23

  CO 49/27

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

 • 24

  CO 49/34

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

 • 25

  CO 49/42

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

 • 26

  CO 60/27

  Cái

  5.000 đ

  10 cái/bao

 • 27

  CO 60/34

  Cái

  5.000 đ

  10 cái/bao

 • 28

  CO 60/42

  Cái

  5.000 đ

  10 cái/bao

 • 29

  CO 60/49

  Cái

  5.000 đ

  10 cái/bao

 • 30

  CO 90/42

  Cái

  16.000 đ

  2 cái/bao

 • 31

  CO 90/49

  Cái

  16.000 đ

  2 cái/bao

 • 32

  CO 90/60

  Cái

  16.000 đ

  2 cái/bao

 • 33

  CO 114/60

  Cái

  31.000 đ

  2 cái/bao

 • 34

  CO 114/90

  Cái

  31.000 đ

  2 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập

Sản phẩm đã xem