Co Giảm

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  CO 27/21

  Cái

  2.000 đ

  10 cái/bao

 • 2

  CO 34/27

  Cái

  2.750 đ

  10 cái/bao

 • 3

  CO 34/21

  Cái

  2.750 đ

  10 cái/bao

 • 4

  CO 42/27

  Cái

  3.500 đ

  10 cái/bao

 • 5

  CO 42/34

  Cái

  4.100 đ

  10 cái/bao

 • 6

  CO 49/27

  Cái

  4.150 đ

  10 cái/bao

 • 7

  CO 49/34

  Cái

  4.150 đ

  10 cái/bao

 • 8

  CO 49/42

  Cái

  4.150 đ

  10 cái/bao

 • 9

  CO 60/27

  Cái

  4.850 đ

  10 cái/bao

 • 10

  CO 60/34

  Cái

  4.850 đ

  10 cái/bao

 • 11

  CO 60/42

  Cái

  4.850 đ

  10 cái/bao

 • 12

  CO 60/49

  Cái

  4.850 đ

  10 cái/bao

 • 13

  CO 90/42

  Cái

  15.500 đ

  2 cái/bao

 • 14

  CO 90/49

  Cái

  15.500 đ

  2 cái/bao

 • 15

  CO 90/60

  Cái

  15.500 đ

  2 cái/bao

 • 16

  CO 114/60

  Cái

  30.000 đ

  2 cái/bao

 • 17

  CO 114/90

  Cái

  30.000 đ

  2 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập

Sản phẩm đã xem