Co Lơi

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  Lơi 21

  Cái

  1.100 đ

  10 cái/bao

 • 2

  Lơi 27

  Cái

  1.350 đ

  10 cái/bao

 • 3

  Lơi 34

  Cái

  1.850 đ

  10 cái/bao

 • 4

  Lơi 42

  Cái

  3.300 đ

  10 cái/bao

 • 5

  Lơi 49

  Cái

  4.000 đ

  10 cái/bao

 • 6

  Lơi 60

  Cái

  4.800 đ

  10 cái/bao

 • 7

  Lơi 76

  Cái

  9.800 đ

  5 cái/bao

 • 8

  Lơi 90

  Cái

  10.000 đ

  5 cái/bao

 • 9

  Lơi 114

  Cái

  17.500 đ

  2 cái/bao

 • 10

  Lơi 140

  Cái

  29.000 đ

  2 cái/bao

 • 11

  Lơi 160

  Cái

  48.500 đ

  1 cái/bao

 • 12

  Lơi 168

  Cái

  48.500 đ

  1 cái/bao

 • 13

  Lơi 200

  Cái

  175.000 đ

  1 cái/bao

 • 14

  Lơi 220

  Cái

  180.000 đ

  1 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập

Sản phẩm đã xem