Co Răng Ngoài & Co Răng Ngoài Giảm

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  CRN 21

  Cái

  2.500 đ

  10 cái/bao

 • 2

  CRN 27

  Cái

  3.700 đ

  10 cái/bao

 • 3

  CRN 34

  Cái

  5.500 đ

  10 cái/bao

 • 4

  CRN 42

  Cái

  9.000 đ

  10 cái/bao

 • 5

  CRN 49

  Cái

  11.000 đ

  10 cái/bao

 • 6

  CRN 21/27

  Cái

  3.600 đ

  10 cái/bao

 • 7

  CRN 27/21

  Cái

  3.600 đ

  10 cái/bao

 • 8

  CRN 27/34

  Cái

  5.300 đ

  10 cái/bao

 • 9

  CRN 34/27

  Cái

  5.300 đ

  10 cái/bao

 • 10

  CRN 34/21

  Cái

  5.300 đ

  10 cái/bao

 • 11

  CRN 21/34

  Cái

  5.300 đ

  10 cái/bao

 • 12

  CRN 42/34

  Cái

  8.300 đ

  10 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC <Co Răng Ngoài & Co Răng Ngoài Giảm>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập