Co Răng Trong & Co Răng Trong Giảm

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  CRT 21

  Cái

  1.950 đ

  10 cái/bao

 • 2

  CRT 27

  Cái

  2.650 đ

  10 cái/bao

 • 3

  CRT 34

  Cái

  4.800 đ

  10 cái/bao

 • 4

  CRT 42

  Cái

  7.500 đ

  10 cái/bao

 • 5

  CRT 49

  Cái

  9.300 đ

  10 cái/bao

 • 6

  CRT-RN 21

  Cái

  2.200 đ

  10 cái/bao

 • 7

  CRT 21/27

  Cái

  2.500 đ

  10 cái/bao

 • 8

  CRT 27/21

  Cái

  2.500 đ

  10 cái/bao

 • 9

  CRT 27/34

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

 • 10

  CRT 34/27

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

 • 11

  CRT 34/21

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

 • 12

  CRT 21/34

  Cái

  4.300 đ

  10 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập