Mặt Bít & Ron Mặt Bít

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  Mặt Bít 49

  Cái

  35.000 đ

  1 cái/bao

 • 2

  Mặt Bít 60

  Cái

  40.000 đ

  1 cái/bao

 • 3

  Mặt Bít 76

  Cái

  52.000 đ

  1 cái/bao

 • 4

  Mặt Bít 90

  Cái

  58.000 đ

  1 cái/bao

 • 5

  Mặt Bít 114

  Cái

  75.000 đ

  1 cái/bao

 • 6

  Mặt Bít 140

  Cái

  110.000 đ

  1 cái/bao

 • 7

  Mặt Bít 168

  Cái

  195.000 đ

  1 cái/bao

 • 8

  Mặt Bít 220

  Cái

  215.000 đ

  1 cái/bao

 • 9

  Ron Mặt BÍt 49

  Cái

  5.500 đ

  10 cái/bao

 • 10

  Ron Mặt Bít 60

  Cái

  6.000 đ

  10 cái/bao

 • 11

  Ron Mặt Bít 76

  Cái

  6.500 đ

  10 cái/bao

 • 12

  Ron Mặt Bít 90

  Cái

  7.000 đ

  10 cái/bao

 • 13

  Ron Mặt Bít 114

  Cái

  9.000 đ

  10 cái/bao

 • 14

  Ron Mặt BÍt 140

  Cái

  12.000 đ

  10 cái/bao

 • 15

  Ron Mặt Bít 168

  Cái

  18.000 đ

  10 cái/bao

 • 16

  Ron Mặt Bít 220

  Cái

  26.000 đ

  10 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC <Mặt Pít & Ron Mặt Pít>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập

Sản phẩm đã xem