Ống Nước Nóng_PPR & Ống Nước Lạnh_PPR

 • STT

  Kích cỡ SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

 • 1

  Ống Nước Nóng 20×2.8

  Mét

  25.000 đ

 • 2

  Ống Nước Nóng 20×3.4

  Mét

  28.000 đ

 • 3

  Ống Nước Nóng 25×4.2

  Mét

  48.000 đ

 • 4

  Ống Nước Nóng 32×4.4

  Mét

  66.000 đ

 • 5

  Ống Nước Nóng 32×5.4

  Mét

  72.000 đ

 • 6

  Ống Nước Nóng 40×5.5

  Mét

  105.000 đ

 • 7

  Ống Nước Nóng 40×6.7

  Mét

  125.000 đ

 • 8

  Ống Nước Nóng 50×6.9

  Mét

  160.000 đ

 • 9

  Ống Nước Nóng 50×8.4

  Mét

  180.000 đ

 • 10

  Ống Nước Nóng 63×8.6

  Mét

  250.000 đ

 • 11

  Ống Nước Nóng 63×10.5

  Mét

  280.000 đ

 • 12

  Ống Nước Lạnh 20×1.9

  Mét

  20.000 đ

 • 13

  Ống Nước Lạnh 20×2.3

  Mét

  23.000 đ

 • 14

  Ống Nước Lạnh 25×2.3

  Mét

  38.000 đ

 • 15

  Ống Nước Lạnh 25×2.8

  Mét

  41.000 đ

 • 16

  Ống Nước Lạnh 32×3.0

  Mét

  55.000 đ

 • 17

  Ống Nước Lạnh 32×3.6

  Mét

  62.000 đ

 • 18

  Ống Nước Lạnh 40×3.7

  Mét

  78.000 đ

 • 19

  Ống Nước Lạnh 40×4.5

  Mét

  98.000 đ

 • 20

  Ống Nước Lạnh 50×4.6

  Mét

  108.000 đ

 • 21

  Ống Nước Lạnh 50×5.6

  Mét

  130.000 đ

 • 22

  Ống Nước Lạnh 63×5.8

  Mét

  168.000 đ

 • 23

  Ống Nước Lạnh 63×7.1

  Mét

  200.000 đ

Tags:

Giá Ống PPR <Ống Nước Nóng & Ống Nước Lạnh>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập