Rẵng Ngoài & Răng Ngoài Giảm

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  RN 21

  Cái

  1.100 đ

  20 cái/bao

 • 2

  RN 27

  Cái

  1.350 đ

  20 cái/bao

 • 3

  RN 34

  Cái

  1.900 đ

  20 cái/bao

 • 4

  RN 42

  Cái

  3.600 đ

  10 cái/bao

 • 5

  RN 49

  Cái

  4.800 đ

  10 cái/bao

 • 6

  RN 60

  Cái

  6.900 đ

  10 cái/bao

 • 7

  RN 76

  Cái

  16.000 đ

  5 cái/bao

 • 8

  RN 90

  Cái

  17.000 đ

  5 cái/bao

 • 9

  RN 114

  Cái

  31.500 đ

  2 cái/bao

 • 10

  RN 21/27

  Cái

  1.400 đ

  20 cái/bao

 • 11

  RN 27/21

  Cái

  1.400 đ

  20 cái/bao

 • 12

  RN 27/34

  Cái

  2.000 đ

  20 cái/bao

 • 13

  RN 34/27

  Cái

  2.000 đ

  20 cái/bao

 • 14

  RN 34/21

  Cái

  2.100 đ

  20 cái/bao

 • 15

  RN 21/34

  Cái

  2.100 đ

  20 cái/bao

 • 16

  RN 34/42

  Cái

  3.450 đ

  10 cái/bao

 • 17

  RN 42/27

  Cái

  3.450 đ

  10 cái/bao

 • 18

  RN 42/34

  Cái

  3.450 đ

  10 cái/bao

 • 19

  RN 49/27

  Cái

  4.500 đ

  10 cái/bao

 • 20

  RN 49/34

  Cái

  4.500 đ

  10 cái/bao

 • 21

  RN 49/42

  Cái

  4.500 đ

  10 cái/bao

 • 22

  RN 60/27

  Cái

  7.900 đ

  10 cái/bao

 • 23

  RN 60/34

  Cái

  7.900 đ

  10 cái/bao

 • 24

  RN 60/42

  Cái

  7.900 đ

  10 cái/bao

 • 25

  RN 60/49

  Cái

  7.900 đ

  10 cái/bao

 • 26

  RN 49/60

  Cái

  7.900 đ

  10 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC <Răng Ngoài Giảm>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập