Răng Trong & Răng Trong Giảm

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  RT 21

  Cái

  1.150 đ

  20 cái/bao

 • 2

  RT 27

  Cái

  1.500 đ

  20 cái/bao

 • 3

  RT 34

  Cái

  2.100 đ

  20 cái/bao

 • 4

  RT 42

  Cái

  3.500 đ

  10 cái/bao

 • 5

  RT 49

  Cái

  5.200 đ

  10 cái/bao

 • 6

  RT 60

  Cái

  7.600 đ

  10 cái/bao

 • 7

  RT 76

  Cái

  18.200 đ

  5 cái/bao

 • 8

  RT 90

  Cái

  20.500 đ

  5 cái/bao

 • 9

  RT 114

  Cái

  35.000 đ

  2 cái/bao

 • 10

  RT-RN 21

  Cái

  1.200 đ

  20 cái/bao

 • 11

  RT 17/21

  Cái

  650 đ

  20 cái/bao

 • 12

  RT 21/27

  Cái

  1.650 đ

  20 cái/bao

 • 13

  RT 27/21

  Cái

  1.650 đ

  20 cái/bao

 • 14

  RT 27/34

  Cái

  2.450 đ

  20 cái/bao

 • 15

  RT 34/27

  Cái

  2.450 đ

  20 cái/bao

 • 16

  RT 34/21

  Cái

  2.450 đ

  20 cái/bao

 • 17

  RT 21/34

  Cái

  2.450 đ

  20 cái/bao

 • 18

  RT 42/34

  Cái

  3.850 đ

  10 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC <Răng Trong Giảm>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập

Sản phẩm đã xem