Y & Y Giảm

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  Y 21

  Cái

  4.500 đ

  10 cái/bao

 • 2

  Y 27

  Cái

  5.000 đ

  10 cái/bao

 • 3

  Y 34

  Cái

  5.500 đ

  5 cái/bao

 • 4

  Y 42

  Cái

  6.800 đ

  5 cái/bao

 • 5

  Y 49

  Cái

  7.300 đ

  5 cái/bao

 • 6

  Y 60

  Cái

  9.000 đ

  5 cái/bao

 • 7

  Y 76

  Cái

  16.000 đ

  2 cái/bao

 • 8

  Y 90

  Cái

  21.000 đ

  2 cái/bao

 • 9

  Y 114

  Cái

  32.500 đ

  1 cái/bao

 • 10

  Y 140

  Cái

  95.000 đ

  1 cái/bao

 • 11

  Y 168

  Cái

  145.000 đ

  1 cái/bao

 • 12

  Y 90/60

  Cái

  20.000 đ

  2 cái/bao

 • 13

  Y 114/60

  Cái

  41.000 đ

  2 cái/bao

 • 14

  Y 114/90

  Cái

  41.000 đ

  2 cái/bao

 • 15

  Y 140/90

  Cái

  98.000 đ

  1 cái/bao

 • 16

  Y 140/114

  Cái

  98.000 đ

  1 cái/bao

Tags:

GIá phụ kiện PVC

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập

Sản phẩm đã xem