NHỰA SIÊU THÀNH - Nối Giảm (Bầu Giảm),Siêu Thành

Nối Giảm (Bầu Giảm)

Các sản phẩm phụ kiện uPVC đã đạt chuẩn đo lường chất lượng trung tâm 3 Quatest 3 với tiêu chuẩn:

TCVN 6147-1:2003 | TCVN 6149-1:2007 | TCVN 6145:2007 | TCVN 6242:2011

Giới thiệu về sản phẩm Nối Giảm (Bầu Giảm)

-  Nối Giảm (Bầu Giảm) dùng để nối đường ống chính với 1 ống có quy cách nhỏ hơn.

Chất Liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo.

Ưu điểm:

Nối Giảm (Bầu Giảm) được sử dụng phổ biến với nhiều tính năng vượt trội:

-  Không bị cong, không có mùi.

-  Chịu mài mòn và chụi được axit, dung dịch kiềm.

-  Chịu đươc ánh sáng chiếu trực tiếp.

-  Nối Giảm (Bầu Giảm) uPVC nhẹ, bền, dễ sử dụng và hiệu quả về chi phí.

Với những tính năng nổi bật này, các loại Nối Giảm (Bầu Giảm) nhựa uPVC càng ngày càng trở nên thông dụng.

Tính chất vật lý:

-  Độ bền với áp suất bên trong ở 20°c (áp lực nước 1,68 MPa trong 1 giờ)

-  Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa

-  Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu 60°c

-  Độ bền nhiệt (150°c trong 15 phút)

-  Nhiệt độ làm việc cho phép: 0-45°c

Ứng dụng:

-  Phân phối nước uống

-  Hệ thống thoát nước thải, nước mưa

-  Hệ thống nông nghiệp 4.0 tưới tiêu tự động

-  Hệ thống thuỷ canh

-  Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp

-  Hệ thống luồn dây điện ngoài trời tránh mưa

 • STT

  Quy cách

  ĐVT

  Đơn giá

  SL/Bịch

  SL/Bao

 • 01

  B 21/16

  Cái

  1.296 đ

  20 cái/bịch

  3500 cái/bao

 • 02

  B 27/16

  Cái

  1.447 đ

  20 cái/bịch

  2500 cái/bao

 • 03

  B 27/21

  Cái

  1.566 đ

  20 cái/bịch

  2000 cái/bao

 • 04

  B 34/16

  Cái

  1.966 đ

  20 cái/bịch

  1600 cái/bao

 • 05

  B 34/21

  Cái

  2.160 đ

  20 cái/bịch

  1200 cái/bao

 • 06

  B 34/27

  Cái

  2.160 đ

  20 cái/bịch

  1200 cái/bao

 • 07

  B 42/21

  Cái

  2.938 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 08

  B 42/27

  Cái

  2.938 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 09

  B 42/34

  Cái

  3.337 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 10

  B 49/21

  Cái

  3.132 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 11

  B 49/27

  Cái

  3.132 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 12

  B 49/34

  Cái

  3.532 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 13

  B 49/42

  Cái

  3.532 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 14

  B 60/21

  Cái

  4.417 đ

  10 cái/bịch

  500 cái/bao

 • 15

  B 60/27

  Cái

  4.417 đ

  10 cái/bịch

  500 cái/bao

 • 16

  B 60/34

  Cái

  4.417 đ

  10 cái/bịch

  500 cái/bao

 • 17

  B 60/42

  Cái

  4.417 đ

  10 cái/bịch

  500 cái/bao

 • 18

  B 60/49

  Cái

  4.417 đ

  10 cái/bịch

  500 cái/bao

 • 19

  B 76/34

  Cái

  8.532 đ

  10 cái/bịch

  300 cái/bao

 • 20

  B 76/42

  Cái

  8.532 đ

  10 cái/bịch

  300 cái/bao

 • 21

  B 76/49

  Cái

  8.532 đ

  10 cái/bịch

  300 cái/bao

 • 22

  B 76/60

  Cái

  8.532 đ

  10 cái/bịch

  300 cái/bao

 • 23

  B 90/21

  Cái

  9.828 đ

  10 cái/bịch

  250 cái/bao

 • 24

  B 90/27

  Cái

  9.828 đ

  10 cái/bịch

  250 cái/bao

 • 25

  B 90/34

  Cái

  9.828 đ

  10 cái/bịch

  250 cái/bao

 • 26

  B 90/42

  Cái

  10.260 đ

  10 cái/bịch

  250 cái/bao

 • 27

  B 90/49

  Cái

  10.260 đ

  10 cái/bịch

  250 cái/bao

 • 28

  B 90/60

  Cái

  10.584 đ

  10 cái/bịch

  250 cái/bao

 • 29

  B 90/76

  Cái

  10.584 đ

  10 cái/bịch

  250 cái/bao

 • 30

  B 110/34

  Cái

  18.684 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 31

  B 110/42

  Cái

  18.684 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 32

  B 110/49

  Cái

  18.684 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 33

  B 110/60

  Cái

  18.684 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 34

  B 110/76

  Cái

  18.684 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 35

  B 110/90

  Cái

  18.684 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 36

  B 114/27

  Cái

  17.064 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 37

  B 114/34

  Cái

  17.064 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 38

  B 114/42

  Cái

  17.064 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 39

  B 114/49

  Cái

  17.064 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 40

  B 114/60

  Cái

  17.064 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 41

  B 114/76

  Cái

  17.064 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 42

  B 114/90

  Cái

  17.064 đ

  10 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 43

  B 130/90   NEW

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  90 cái/bao

 • 44

  B 130/114   NEW

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  90 cái/bao

 • 45

  B 130/120   NEW

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 46

  B 140/42

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 47

  B 140/49

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 48

  B 140/60

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 49

  B 140/76

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 50

  B 140/90

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 51

  B 140/114

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 52

  B 140/130   NEW

  Cái

  32.400 đ

  2 cái/bịch

  70 cái/bao

 • 53

  B 160/140

  Cái

  45.684 đ

  2 cái/bịch

  50 cái/bao

 • 54

  B 168/60

  Cái

  45.684 đ

  2 cái/bịch

  50 cái/bao

 • 55

  B 168/76

  Cái

  45.684 đ

  2 cái/bịch

  50 cái/bao

 • 56

  B 168/90

  Cái

  45.684 đ

  2 cái/bịch

  50 cái/bao

 • 57

  B 168/114

  Cái

  46.656 đ

  2 cái/bịch

  50 cái/bao

 • 58

  B 168/140

  Cái

  46.656 đ

  2 cái/bịch

  50 cái/bao

 • 59

  B 200/90

  Cái

  129.600 đ

  1 cái/bịch

  25 cái/bao

 • 60

  B 200/114

  Cái

  129.600 đ

  1 cái/bịch

  25 cái/bao

 • 61

  B 200/140

  Cái

  129.600 đ

  1 cái/bịch

  25 cái/bao

 • 62

  B 200/160

  Cái

  129.600 đ

  1 cái/bịch

  25 cái/bao

 • 63

  B 200/168

  Cái

  129.600 đ

  1 cái/bịch

  25 cái/bao

 • 64

  B 220/90

  Cái

  135.540 đ

  1 cái/bịch

  20 cái/bao

 • 65

  B 220/114

  Cái

  135.540 đ

  1 cái/bịch

  20 cái/bao

 • 66

  B 220/140

  Cái

  135.540 đ

  1 cái/bịch

  20 cái/bao

 • 67

  B 220/168

  Cái

  135.540 đ

  1 cái/bịch

  20 cái/bao

 • 68

  B 250/114   NEW

  Cái

  319.140 đ

  1 cái/bịch

  15 cái/bao

 • 69

  B 250/140   NEW

  Cái

  319.140 đ

  1 cái/bịch

  15 cái/bao

 • 70

  B 250/168   NEW

  Cái

  319.140 đ

  1 cái/bịch

  15 cái/bao

 • 71

  B 250/200   NEW

  Cái

  319.140 đ

  1 cái/bịch

  12 cái/bao

Các sản phẩm phụ kiện uPVC đã đạt chuẩn đo lường chất lượng trung tâm 3 Quatest 3 với tiêu chuẩn:

TCVN 6147-1:2003 | TCVN 6149-1:2007 | TCVN 6145:2007 | TCVN 6242:2011

Giới thiệu về sản phẩm Nối Giảm (Bầu Giảm)

-  Nối Giảm (Bầu Giảm) dùng để nối đường ống chính với 1 ống có quy cách nhỏ hơn.

Chất Liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo.

Ưu điểm:

Nối Giảm (Bầu Giảm) được sử dụng phổ biến với nhiều tính năng vượt trội:

-  Không bị cong, không có mùi.

-  Chịu mài mòn và chụi được axit, dung dịch kiềm.

-  Chịu đươc ánh sáng chiếu trực tiếp.

-  Nối Giảm (Bầu Giảm) uPVC nhẹ, bền, dễ sử dụng và hiệu quả về chi phí.

Với những tính năng nổi bật này, các loại Nối Giảm (Bầu Giảm) nhựa uPVC càng ngày càng trở nên thông dụng.

Tính chất vật lý:

-  Độ bền với áp suất bên trong ở 20°c (áp lực nước 1,68 MPa trong 1 giờ)

-  Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa

-  Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu 60°c

-  Độ bền nhiệt (150°c trong 15 phút)

-  Nhiệt độ làm việc cho phép: 0-45°c

Ứng dụng:

-  Phân phối nước uống

-  Hệ thống thoát nước thải, nước mưa

-  Hệ thống nông nghiệp 4.0 tưới tiêu tự động

-  Hệ thống thuỷ canh

-  Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp

-  Hệ thống luồn dây điện ngoài trời tránh mưa

Công ty nhựa Siêu Thành (ST) - Nhà máy sản xuất Phụ kiện uPVC tiêu chuẩn, chất lượng là lựa chọn giải pháp cho chủ đầu tư công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản, thuỷ canh, nhà thầu một cách tối ưu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH SX - TM - ĐT SIÊU THÀNH

Trụ sở: Lô E3 - Lô E4 -2 đường N6, khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3969 3350 - (028) 3960 5579

Hotline/Zalo: 0329279838 (Phụ kiện uPVC, PP-R)

Hotline/Zalo: 0393341813 (Phụ kiện uPVC, PP-R)

Hotline/Zalo: 0934022838 (Phụ kiện uPVC, PP-R)

Hotline/Zalo: 0917373618 (Hộp nhựa Microware)

Hotline/Zalo: 0937387388 A.Hùng (Hộp nhựa Microware - Đại lý: Quận 5, 6, 11)

Hotline/Zalo: 0901836066 A.Minh (Hộp nhựa Microware - Đại lý: Quận 1, 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh)

Hotline/Zalo: 0909596338 (Bình sữa, núm,..)

Email: sieuthanh.tpi@gmail.com

Website: www.nhuasieuthanh.com

Facebook: https://www.facebook.com/nhuasieuthanh